דוחות ופרסומים

2024

אשרור דירוג הראל חברה לביטוח

מידרוג מאשררת את הדירוג Aa1.il עם אופק יציב

08.02.2024 קראו עוד >

אשרור דירוג הראל השקעות

מידרוג מאשררת את הדירוג Aa2.il עם אופק יציב

13.03.2024 קראו עוד >

מצגת אסטרטגיה

קבוצת הראל מציגה את התכנית האסטרטגית והיעדים לשנת 2026

02.04.2024 קראו עוד >

דוח יחס כושר פירעון כלכלי של הראל ביטוח ליום 31.12.2023

יחס כושר פירעון כלכלי עמד על 168% כולל הוראות מעבר ועל 138% ללא הוראות מעבר

29.05.2024 קראו עוד >
2023

דוח יחס כושר פירעון כלכלי של הראל ביטוח ליום 30.6.2023

יחס כושר פירעון כלכלי עמד על 167% כולל הוראות מעבר ועל 126% ללא הוראות מעבר

30.08.2023 קראו עוד >

אשרור דירוג הראל חברה לביטוח

אשרור דירוג המנפיק ilAA+, התחזית יציבה

04.12.2023 קראו עוד >
2022

דוח יחס כושר פירעון כלכלי של הראל ביטוח ליום 30.6.2022

יחס כושר פירעון כלכלי של הראל ביטוח עמד על 180% כולל הוראות מעבר ועל 132% ללא הוראות מעבר

29.08.2022 קראו עוד >

דוח יחס כושר פירעון כלכלי של הראל ביטוח ליום 31.12.2022

יחס כושר פירעון כלכלי עמד על 169% כולל הוראות מעבר ועל 125% ללא הוראות מעבר

30.03.2023 קראו עוד >
2021

דוח יחס כושר פירעון כלכלי של הראל ביטוח ליום 31.12.2021

יחס כושר פירעון כלכלי עמד על 175% כולל הוראות מעבר ועל 116% ללא הוראות מעבר

28.03.2022 קראו עוד >
2020
2019